خانه بلوک
خانه بلوک
آدرس
۰۲۱-۲۸۴۲۸۳ info@khanehblock.com تلگرام
تهران- صادقیه بلوار آیت الله کاشانی بعد از خیابان اباذر ساختمان بانک کشاورزی( پلاک۴۹ ) واحد ۶۳
خانه بلوک
ISO 9001:2008 دارای
خانه بلوک
بهترین
خانه بلوک
مقرون به صرفه
تماس با ما

 سقف کناف

بهتر است در ابتدا سقف ها را به حالت تعلیق در بیاورید. اگر شما ورق های دیوار را در ابتدا به حالت تعلیق در آورید از مقدار مشخص شده در لن ورق ها کاسته می شود از این رو زمانیکه می خواهید آن را بلند نمایید شزایط متراکم شدن آن افزایش میابد.

اگر انتخاب دیگیری نیز نداشته باشید و بخواهید مربع مجموع به پایان برسد بنابراین به حالت تعلیق درآوردن سقف ها در آغاز کار حتمی است. این کار آسانتر است که ورق های دیوار را با ورق های سقف منطبق و استوار سازیم تا اینکه بخواهیم ورق های سقف را کاملاً به اندازه های مشخص ببریم و به سمت p Nte انتقال دهیم که هرگز از لحاظ ضخامت مورد ارزیابی و سنجش قرار نگرفتند و همیشه از نظر دقت ارزیابی شدند اما در هر حال ۸ الی ۱۰ میلی متر می توان از آن ها استفاده نمود.

بریدن تمامی ورقها و قراردادن آنها در جایگاهی و در اتاقی قبل از اینکه شما عملیات فیکس را انجام دهید صورت می گیرد. آنها را در درون دیوارهای بکار ببندید جاییکه ورق های مورد نظر شما قرار دارند. اگر اتاق مورد نظر مربع نیست ورق های کوتاه تر را در اتاق هایی که طویل تر هستند ابتدا جایگزین نموده، و بعد از آن این ورق های طویل اولین عنصر جایگزین شده می شوند. این راه بهتری برای بررسی قسمتهایی است که اتاق های کوچکتری نیز وجود دارند. همچنین از طریق قرار دادن و منظم نمودن اتاق ها از این راه دیگر لازم نیست هیچ کدام از ورقها را تغییر داده و بچرخانید.

به حالت تعلیق در آوردن از طریق افرادی که چندان تجربه کافی ندارند اگر به درستی صورت نپذیرد می تواند دشوار و مشکل آفرین باشد. بهترین کار انتخاب نمودن ورق های سبکتر است، همان ورق هایی که در صفحه خانگی مان نیز مشاهده می نمایید، اما برای ان دسته از آن هایی که قابلیت دسترسی به ورق های سبک تر را ندارند نیز در واقع ورق های ضخیم مفید و کاربردی توصیه می شود. ارتفاع داربستتان باید با بلند ترین فرد مورد نظر تنظیم باشد. سر او باید به سقف مورد نظر برسد. اگر بلند قدترین فرد بتواند یکی از ناخن ها و یا پیچ را بر روی آن بکشد بسیار مناسب خواهد بود، از آنجایی که این شخص می تواند به موارد مورد نظر خیلی راحت و اسوده نیز دسترسی داشته باشد. داربست باید کمی از مرکز اصلی به سمت آخرین ورق که آن را قرار داده اید نیز تنظیم و تطبیق شده باشد. این بدان دلیل است که اولین عنصر تطبیق یافته نییز در حال اتصال با آخرین ورقی است که بر روی محل مورد نظر قرار گرفته است.

کار را با ورقی آغاز نمایید که در مقابل داربست قرار گرفته و در واقع دور از آخرین ورق قرار گرفته بر روی داربست می باشد. می توانید به آن دسترسی داشته و ور قها را بایکدیگر جمع و جور نمایید( زمان بندی در این زمینه بسیار مهم است از این نباید ورقهای موجود بر روی انگشتتان را تا زمانیکه آماده نشدید مسدود ننمایید. ) ورق ها را که بر بالای سرتان است بلند نمایید ( در این جا باز هم زمان بندی مهم است تا از متوقف نمودن فرد بلند که می تواند در این مسیر قرار بگیرد جلوگیری به عمل آورده و در انتهای ورق ها در جایگاه ابتدایی نیز قرار بگیرد. فردی که کوتاه قد تر است بایستی باید در قسمتهای کوتاه قرار بگیرند و انتهای بخش را حفظ نمایند ز یرا در این زمینه نیز بن بست های دیگری قرار دارند . بعد از آن هر دو بخش مورد نظر نیز به سمت مشخص شده قرار می گیرند.

اولین عنصر منطبق و تنظیم یافته نزدیک به ۳ الی ۴ عنصر تیرچه و بلوک ضخیم از قسمت انتهایی و نقطه اتصال فاصله داشته باشند.بر روی ۳ عنصر تنظیم یافته در تمامی مسیرها ناخن و یا پیچ نکشید، عنصر بعدی تنظیم یافته نیز در وسط ورق و و بر روی قسمت انتهایی قرار می گیرد، که در مقابل ورق های بعدی و لبه ورق بر روی تیرچه و بلوک های مورد نظر در بخش ابتدایی وتقع شدند. فر اهم نمودن این عناصر تطبیق یافته نیز در تمامی بخش ها تنظیم یافته و مورد تطبیق نیستند، آنها در انتهای ورق های بالایی قرار گرفته اند. اکنون شما می توانید ورقها را به سمت فرد مقابلتان حرکت دهید، از بخش اتصال به بخش اتصال بیرونی بروید تا زمانیکه هیچ نوع خمیدگی بر مرکز ورق دیده نشود. بنابراین فرد مقابلتان می تواند عنصر تطبیق یافته را در انتهای کار قرار دهد. در انتها، تنظیم نمودن مرکز ورق، بیار مهم و نکته برانگیز است، اگر عنصر تنظیم شده شما تماماً راه مناسب را طی نماید، لازم است عناصر تطبیق شده بسیار دیگری را در انتهای ورقها قرار دهید البته این روند را قبل از اینکه به سمت مرکز ورق ها حرکت نماید انجام دهید .

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید