خانه بلوک
خانه بلوک
آدرس
۰۲۱-۲۸۴۲۸۳ info@khanehblock.com تلگرام
تهران- صادقیه بلوار آیت الله کاشانی بعد از خیابان اباذر ساختمان بانک کشاورزی( پلاک۴۹ ) واحد ۶۳
خانه بلوک
ISO 9001:2008 دارای
خانه بلوک
بهترین
خانه بلوک
مقرون به صرفه
تماس با ما

محاسبه تیغ چینی

 

نوع محصولمتراژ دیوارها / مترمربع:متراژ دیوار جانبی / مترمربع:متراژ دیوار داخلی / مترمربع:بهای کل / ریال:وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم:وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای استاندارد خانه بلوک۲۲۰/۰۰۷/۳۱۴/۷۱۴۴۶۴۸۳/۱۸۴۳/۵۸۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربعتعداد مترمربعوزن قطعهبهای واحد ریالوزن مترمربعبها مترمربع
۱۰۰۰۱۱/۴۷۳/۸۸۶۰۰۴۳/۵۸۹۸۶۲۳/۸۵
سایز
۷
نوع محصولمتراژ دیوارها / مترمربع:متراژ دیوار جانبی / مترمربع:متراژ دیوار داخلی / مترمربع:بهای کل / ریال:وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم:وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای خانه بلوک۲۲۰/۰۰۷/۳۱۴/۷۹۲۵۰۷۶/۴۵۲۶۴۳/۵۸۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربعتعداد مترمربعوزن قطعهبهای واحد ریالوزن مترمربعبها مترمربع
۱۰۰۰۱۱/۴۷۳/۸۵۵۰۰۴۳/۵۸۶۳۰۷۳/۳۹
سایز
۱۰
نوع محصولمتراژ دیوارها / مترمربع:متراژ دیوار جانبی / مترمربع:متراژ دیوار داخلی / مترمربع:بهای کل / ریال:وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم:وزن کل / تن:
بلوک سفال خانه بلوک۲۲۰/۰۰۷/۳۱۴/۷۸۸۰۰۰۰۷۴/۰۰۱۰/۸۵
متراژ بنا/مترمربعتعداد مترمربعوزن قطعهبهای واحد ریالوزن مترمربعبها مترمربع
۱۰۰۰۲۵/۰۰۲/۹۶۲۴۰۰۷۴/۰۰۶۰۰۰۰/۰۰
سایز
۹

 

نوع محصولمتراژ دیوارها / مترمربع:متراژ دیوار جانبی / مترمربع:متراژ دیوار داخلی / مترمربع:بهای کل / ریال:وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم:وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای استاندارد خانه بلوک۲۲۰/۰۰۷/۳۱۴/۷۱۴۴۶۴۸۳/۱۸۴۳/۵۸۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربعتعداد مترمربعوزن قطعهبهای واحد ریالوزن مترمربعبها مترمربع
۱۰۰۰۱۱/۴۷۳/۸۸۶۰۰۴۳/۵۸۹۸۶۲۳/۸۵
سایز
۷
نوع محصولمتراژ دیوارها / مترمربع:متراژ دیوار جانبی / مترمربع:متراژ دیوار داخلی / مترمربع:بهای کل / ریال:وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم:وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای خانه بلوک۲۲۰/۰۰۷/۳۱۴/۷۹۲۵۰۷۶/۴۵۲۶۴۳/۵۸۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربعتعداد مترمربعوزن قطعهبهای واحد ریالوزن مترمربعبها مترمربع
۱۰۰۰۱۱/۴۷۳/۸۵۵۰۰۴۳/۵۸۶۳۰۷۳/۳۹
سایز
۱۰
نوع محصولمتراژ دیوارها / مترمربع:متراژ دیوار جانبی / مترمربع:متراژ دیوار داخلی / مترمربع:بهای کل / ریال:وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم:وزن کل / تن:
بلوک سفال خانه بلوک۲۲۰/۰۰۷/۳۱۴/۷۸۸۰۰۰۰۷۴/۰۰۱۰/۸۵
متراژ بنا/مترمربعتعداد مترمربعوزن قطعهبهای واحد ریالوزن مترمربعبها مترمربع
۱۰۰۰۲۵/۰۰۲/۹۶۲۴۰۰۷۴/۰۰۶۰۰۰۰/۰۰
سایز
۹
درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید