price list

بلوک پوکه ایی تهران وکرج ،بلوک سبک، لیست قیمت سفال ، بلوک پرلیتی(پوکه صنعتی)،بلوک لیکا،کناف ایران، لیست قیمت AAC..با ارایه گواهینامه مبحث ۱۸ و ۱۹ و گواهینامه فنی سازمان تحقیقات مسکن و راه و شهرسازی و تاییده ۱۳۳ شهرداری    دیدن لیست قیمتها دانلود نمایید لیست قیمت لوله:::: لیست قیمت سفال::: لیست قیمت بلوک پوکه ای::: لیست قیمت AAC

ادامه مطلب

بلوک صنعتی

بلوک پوکه ای معدنی

بلوک AAC